1. Φωτοταπετσαρία - Summer garden
 2. Φωτοταπετσαρία - Transformation
 3. Φωτοταπετσαρία - Sign of sympathy
 4. Φωτοταπετσαρία - Shy gestures
 5. Φωτοταπετσαρία - Rose variations
 6. Φωτοταπετσαρία - Rose maze
 7. Φωτοταπετσαρία - Rose charade
 8. Φωτοταπετσαρία - rose (pink)
 9. Φωτοταπετσαρία - Pink rose
 10. Φωτοταπετσαρία - Pearl maze
 11. Φωτοταπετσαρία - Pastel roses
 12. Φωτοταπετσαρία - Paper rose
 13. Φωτοταπετσαρία - Double elegance
 14. Φωτοταπετσαρία - Awakening rose
 15. Φωτοταπετσαρία - Abandoned Rose
 16. Φωτοταπετσαρία - A dozen roses
 17. Φωτοταπετσαρία - A bouquet for you