1. Ταπετσαρία XXL - Gondolas on the Grand Canal, Venice 550x270