1. Ταπετσαρία XXL - Blue pullover 550x270
  2. Ταπετσαρία XXL - Rings made from old bronze 550x270
  3. Ταπετσαρία XXL - What time is it? 550x270
  4. Ταπετσαρία XXL - Winter Mandala 500x280
  5. Ταπετσαρία XXL - Rainbow Mosaic 500x280
  6. Ταπετσαρία XXL - Mandala II 500x280
  7. Ταπετσαρία XXL - Golden Cage 500x280