1. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - The creation of Adam: fragment of painting 120x60