Φίλτρα
 1. Πίνακας - Washing Zebra - Colourful Brick (3 Parts)
 2. Πίνακας - Underwater Fun (3 Parts)
 3. Πίνακας - Tropical Triptych (3 Parts)
 4. Πίνακας - Sons of the Wind (3 Parts)
 5. Πίνακας - Pirate Ship (3 Parts)
 6. Πίνακας - Marine Elegance (3 Parts)
 7. Πίνακας - Joy of Life (3 Parts)
 8. Πίνακας - Golden Front (3 Parts)
 9. Πίνακας - Galaxy (3 Parts)
 10. Πίνακας - Fiery Sky (3 Parts)
 11. Πίνακας - Crimson Landscape (3 Parts)
 12. Πίνακας - Colours of Childhood (3 Parts)
 13. Πίνακας - Colourful Washing (3 Parts)
 14. Πίνακας - Calm Hum (3 Parts)
 15. Πίνακας - Breath of Luxury (3 Parts)
 16. Πίνακας - Banksy: Washing Zebra on Concrete (3 Parts)
 17. Πίνακας - American beauty - triptych
 18. Πίνακας - World Map: Ink Blots (3 Parts)
 19. Πίνακας - Retro Map (3 Parts)
 20. Πίνακας - World Map: Red Watercolors (3 Parts)
 21. Πίνακας - Map on Concrete (3 Parts)
 22. Πίνακας - Colourful Travels (3 Parts)
 23. Πίνακας - World Destinations (3 Parts)
 24. Πίνακας - Artistic World - Triptych
 25. Πίνακας - World Map: Ink Triptych
 26. Πίνακας - Old map: triptych
 27. Πίνακας - All colors of the World - triptych
 28. Πίνακας - Map of the World - Desert storm - triptych
 29. Πίνακας - Painted World - triptych
 30. Πίνακας - Coffee from around the world - triptych
 31. Πίνακας - Four corners of the World - triptych
 32. Πίνακας - Free as a bird - triptych
 33. Πίνακας - Map of the World: Full moon - triptych
 34. Πίνακας - French travel - triptych
 35. Πίνακας - Map of the World (French language) - triptych
 36. Πίνακας - The World is not enough - Triptych
 37. Πίνακας - What a wonderful World - Triptych
 38. Πίνακας - Map of the World (Italian language) - triptych
 39. Πίνακας - Map of the World (Spanish language) - triptych
 40. Πίνακας - Map of the World: sweater from Sweden - triptych
 41. Πίνακας - Text map of Sweden (blue background) - triptych
 42. Πίνακας - Text map of Sweden (pink background) - triptych
 43. Πίνακας - Map of Sweden (colored names of cities) - triptych
 44. Πίνακας - Symbols of France - triptych
 45. Πίνακας - The map of the World, German language:Beige continents - triptych
 46. Πίνακας - Map of the World (German language) - triptych
 47. Πίνακας - Text map of France on the black background - triptych
 48. Πίνακας - ¡Olé! Spain - Triptych
 49. Πίνακας - Text map: Spanish cities - triptych
 50. Πίνακας - Text map of Spain on the blackboard - triptych
 51. Πίνακας - Geography lesson (Swedish language) - triptych
 52. Πίνακας - Geography lesson (Italian language) - triptych
 53. Πίνακας - Geography lesson (French language) - triptych
 54. Πίνακας - Geography lesson (Czech language) - triptych
 55. Πίνακας - Painted map of Sweden - triptych
 56. Πίνακας - The Kingdom of Sweden - triptych
 57. Πίνακας - Around the Great Britain by Routemaster - triptych
 58. Πίνακας - map: Germany, Brandenburg Gate - triptych
 59. Πίνακας - Vive la France - Triptych
 60. Πίνακας - Artistic map of Italy - triptych