Φίλτρα
 1. Πίνακας - Pebbles in Water (5 Parts) Narrow
 2. Πίνακας - Flowers and Hexagons (5 Parts) Wide Green
 3. Πίνακας - Liquid Gold (5 Parts) Wide Brown
 4. Πίνακας - Water Garden (5 Parts) Wide
 5. Πίνακας - Water Garden (5 Parts) Narrow
 6. Πίνακας - Twine (5 Parts) Wide Grey
 7. Πίνακας - Twine (5 Parts) Wide Green
 8. Πίνακας - Twine (5 Parts) Wide Golden
 9. Πίνακας - Turquoise Lake II (5 Parts) Wide
 10. Πίνακας - Sunny Metropolis (5 Parts) Wide
 11. Πίνακας - Rose on Wood (5 Parts) Wide Yellow
 12. Πίνακας - Rose on Wood (5 Parts) Wide Turquoise
 13. Πίνακας - Rose Composition (5 Parts) Wide Green
 14. Πίνακας - Rose Composition (5 Parts) Wide Colourful
 15. Πίνακας - Rose Composition (5 Parts) Wide Black and White
 16. Πίνακας - Rose Composition (5 Parts) Narrow Green
 17. Πίνακας - Rose Composition (5 Parts) Narrow Colourful
 18. Πίνακας - Rose Composition (5 Parts) Narrow Black and White
 19. Πίνακας - Red Paris (5 Parts) Narrow
 20. Πίνακας - Morning (5 Parts) Wide Pink
 21. Πίνακας - Morning (5 Parts) Wide Green
 22. Πίνακας - Morning (5 Parts) Wide Brown
 23. Πίνακας - Morning (5 Parts) Narrow Pink
 24. Πίνακας - Morning (5 Parts) Narrow Green
 25. Πίνακας - Morning (5 Parts) Narrow Brown
 26. Πίνακας - Monument of Nature (5 Parts) Narrow
 27. Πίνακας - Magnolia Park (5 Parts) Narrow Violet
 28. Πίνακας - Magnolia Park (5 Parts) Narrow Pink
 29. Πίνακας - Magnolia Park (5 Parts) Narrow Orange
 30. Πίνακας - Magic Venice (5 Parts) Wide Orange
 31. Πίνακας - Magic Venice (5 Parts) Wide Grey
 32. Πίνακας - Magic Venice (5 Parts) Wide Blue
 33. Πίνακας - Joy of Life (5 Parts) Wide
 34. Πίνακας - Japanese Adventure (5 Parts) Wide
 35. Πίνακας - High Summer (5 Parts) Wide
 36. Πίνακας - Green Berlin (5 Parts) Wide
 37. Πίνακας - Golden Reflection (5 Parts) Wide
 38. Πίνακας - Enchanted Forest (5 Parts) Wide
 39. Πίνακας - Colourful Sky (5 Parts) Narrow
 40. Πίνακας - Buddha's Philosophy (5 Parts) Silver Wide
 41. Πίνακας - Buddha Style (5 Parts) Silver Wide
 42. Πίνακας - Buddha Style (5 Parts) Green Wide
 43. Πίνακας - Buddha Style (5 Parts) Golden Wide
 44. Πίνακας - Buddha Smile (5 Parts) Wide Red
 45. Πίνακας - Buddha Smile (5 Parts) Wide Orange
 46. Πίνακας - Buddha Smile (5 Parts) Wide
 47. Πίνακας - Bridge to Happiness (5 Parts) Wide
 48. Πίνακας - Autumn Leaves (5 Parts) Wide
 49. Πίνακας - Autumn in the Park (5 Parts) Wide Turquoise
 50. Πίνακας - Autumn in the Park (5 Parts) Wide Red
 51. Πίνακας - Autumn in the Park (5 Parts) Wide Gold
 52. Πίνακας - Autumn in the Park (5 Parts) Narrow Turquoise
 53. Πίνακας - Autumn in the Park (5 Parts) Narrow Red
 54. Πίνακας - Autumn in the Park (5 Parts) Narrow Gold
 55. Πίνακας - Agave (5 Parts) Narrow Pink
 56. Πίνακας - Agave (5 Parts) Narrow Orange
 57. Πίνακας - Agave (5 Parts) Narrow Blue
 58. Πίνακας - Abstract Map (5 Parts) Wide
 59. Πίνακας - Decisive Tackle (5 Parts) Wide
 60. Πίνακας - Contemplation (5 Parts) Narrow