1. Πίνακας - Lion on the Chessboard (1 Part) Vertical
 2. Πίνακας - Sweet Kitty (1 Part) Vertical
 3. Πίνακας - Colourful Cat (1 Part) Wide
 4. Πίνακας - The King of Beasts (5 Parts) Wide Beige
 5. Πίνακας - The King of Beasts (5 Parts) Wide Black and White
 6. Πίνακας - The King of Beasts (5 Parts) Wide Orange
 7. Πίνακας - The King of Beasts (3 Parts) Beige
 8. Πίνακας - The King of Beasts (3 Parts) Black and White
 9. Πίνακας - The King of Beasts (3 Parts) Orange
 10. Πίνακας - Rainbow Lion (1 Part) Wide
 11. Πίνακας - Magic Eyes (1 Part) Wide
 12. Πίνακας - Leopard Portrait (1 Part) Wide
 13. Πίνακας - Leopard Lying (5 Parts) Wide Pale Green
 14. Πίνακας - Leopard Lying (5 Parts) Wide Grey
 15. Πίνακας - Leopard Lying (5 Parts) Wide Green
 16. Πίνακας - Cat: Carpe Diem
 17. Πίνακας - Grey Cat
  Πίνακας - Grey Cat
  85,90 € 49,99 €
 18. Πίνακας - Purple King
  Πίνακας - Purple King
  85,90 € 77,90 €
 19. Πίνακας - Guard of the Jungle
 20. Πίνακας - Golden Jungle
  Πίνακας - Golden Jungle
  85,90 € 77,90 €
 21. Πίνακας - The True Gentleman
 22. Πίνακας - Cat's Stories
  Πίνακας - Cat's Stories
  75,90 € 35,99 €
 23. Πίνακας - Nocturnal Predator
 24. Πίνακας - Kingdom of the Lion
 25. Πίνακας - Master of Energy
 26. Πίνακας - Colours of the King
 27. Πίνακας - King of Colours
 28. Πίνακας - Soft kitty, warm kitty, little ball of fur...
 29. Πίνακας - A wild tiger
  Πίνακας - A wild tiger
  75,90 € 35,99 €
 30. Πίνακας - Lioness in a desert
 31. Πίνακας - White tiger
  Πίνακας - White tiger
  75,90 € 35,99 €