1. Πίνακας - Elephant in the Clouds (1 Part) Wide Pink
 2. Πίνακας - Elephant in the Clouds (1 Part) Wide Black and White
 3. Πίνακας - Elephant in the Clouds (1 Part) Wide Brown
 4. Πίνακας - Elephant Family (Turquoise)
 5. Πίνακας - Elephant Family (Violet)
 6. Πίνακας - Elephant Family (Orange)
 7. Πίνακας - Lonely Elephant
 8. Πίνακας - Elephant at Sunset
 9. Πίνακας - Elephant Migration
 10. Πίνακας - Elephant in the Desert
 11. Πίνακας - Resting Elephant
 12. Πίνακας - Lake of the Setting Sun
 13. Πίνακας - Stone Guard
  Πίνακας - Stone Guard
  75,90 € 68,90 €
 14. Πίνακας - Porcelain Elephants
 15. Πίνακας - Strength of Africa
 16. Πίνακας - It's a wild World!
 17. Πίνακας - Elephant kiss
  Πίνακας - Elephant kiss
  75,90 € 35,99 €
 18. Πίνακας - Wandering Elephant (5 Parts) Wide 225x100