1. Πίνακας - Portrait of Elephant (1 Part) Vertical  
  2. Πίνακας - Elephant in the Clouds (1 Part) Wide Pink  
  3. Πίνακας - Elephant in the Clouds (1 Part) Wide Black and White  
  4. Πίνακας - Elephant in the Clouds (1 Part) Wide Brown  
  5. Πίνακας - Elephant Family (Turquoise)  
  6. Πίνακας - Elephant Family (Violet)  
  7. Πίνακας - Elephant Family (Orange)  
  8. Πίνακας - Lonely Elephant  
  9. Πίνακας - Elephant at Sunset  
  10. Πίνακας - Elephant Migration  
  11. Πίνακας - Elephant in the Desert  
  12. Πίνακας - Resting Elephant  
  13. Πίνακας - Lake of the Setting Sun  
  14. Πίνακας - Stone Guard
    Πίνακας - Stone Guard
    75,90 € 68,90 €
     
  15. Πίνακας - Porcelain Elephants  
  16. Πίνακας - Strength of Africa  
  17. Πίνακας - It's a wild World!  
  18. Πίνακας - Elephant kiss
    Πίνακας - Elephant kiss
    75,90 € 35,99 €
     
  19. Πίνακας - Wandering Elephant (5 Parts) Wide 225x100