1. Πίνακας - White Horse (1 Part) Vertical
 2. Πίνακας - Sons of the Wind (3 Parts)
 3. Πίνακας - Sons of the Wind (1 Part) Wide
 4. Πίνακας - Sons of the Wind (1 Part) Narrow
 5. Πίνακας - Caress
  Πίνακας - Caress
  75,90 € 35,99 €
 6. Πίνακας - Wild Beauty
  Πίνακας - Wild Beauty
  102,00 € 91,90 €
 7. Πίνακας - Beautiful Horse
 8. Πίνακας - Bay Stallion
  Πίνακας - Bay Stallion
  75,90 € 35,99 €
 9. Πίνακας - Chestnut Mare
  Πίνακας - Chestnut Mare
  75,90 € 35,99 €
 10. Πίνακας - Valley of Fantasy
 11. Πίνακας - Blue Horses
  Πίνακας - Blue Horses
  75,90 € 68,90 €
 12. Πίνακας - Black horse and rocky waterfall
 13. Πίνακας - Waterfall in colour of sapphire
 14. Πίνακας - Foggy weather over waterfall
 15. Πίνακας - Black horse on the background of paradise waterfall
 16. Πίνακας - Black horse on crimson sky background
 17. Πίνακας - Horse on the sky-blue waterfall background
 18. Πίνακας - Horses- power and velocity
 19. Πίνακας - Gallop- freedom and power
 20. Πίνακας - Horse- passion and freedom
 21. Πίνακας - A galloping horse