1. Πίνακας - Golden Gate Bridge (1 Part) Vertical  
 2. Πίνακας - Fire Stairs (1 Part) Vertical  
 3. Πίνακας - The City of Expression  
 4. Πίνακας - Italian Towns (Sepia)  
 5. Πίνακας - Italian Quartet  
 6. Πίνακας - Italian Towns
  Πίνακας - Italian Towns
  67,90 € 61,90 €
   
 7. Πίνακας - Artistic City
  Πίνακας - Artistic City
  75,90 € 35,99 €
   
 8. Πίνακας - Colours of the City  
 9. Πίνακας - Picturesque Small Town  
 10. Πίνακας - Urban Mill
  Πίνακας - Urban Mill
  75,90 € 35,99 €
   
 11. Πίνακας - Rainy Paris
  Πίνακας - Rainy Paris
  85,90 € 49,99 €