1. Πίνακας - Christmas Time 60x60
  2. Πίνακας - Pineapple (1 Part) Vertical