1. Πίνακας - Summer in Paris (1 Part) Vertical
 2. Πίνακας - Red Car in Paris (1 Part) Vertical
 3. Πίνακας - Rainy Afternoon (1 Part) Vertical
 4. Πίνακας - Paris Rendez-Vous (1 Part) Vertical Yellow
 5. Πίνακας - Paris Rendez-Vous (1 Part) Vertical Pink
 6. Πίνακας - Paris Rendez-Vous (1 Part) Vertical Green
 7. Πίνακας - Paris Fog (1 Part) Vertical Yellow
 8. Πίνακας - Paris Fog (1 Part) Vertical Pink
 9. Πίνακας - Paris Fog (1 Part) Vertical Green
 10. Πίνακας - Paris Colour (1 Part) Vertical Yellow
 11. Πίνακας - Paris Colour (1 Part) Vertical Pink
 12. Πίνακας - Paris Colour (1 Part) Vertical Green
 13. Πίνακας - Paris Channel (1 Part) Vertical Yellow
 14. Πίνακας - Paris Channel (1 Part) Vertical Pink
 15. Πίνακας - Paris Channel (1 Part) Vertical Green
 16. Πίνακας - Happy New Year! (1 Part) Vertical
 17. Πίνακας - Fairytale Paris (1 Part) Vertical
 18. Πίνακας - Colourful Rendez-Vous (1 Part) Wide Yellow
 19. Πίνακας - Colourful Rendez-Vous (1 Part) Wide Turquoise
 20. Πίνακας - Colourful Rendez-Vous (1 Part) Wide Pink
 21. Πίνακας - Car in Paris (1 Part) Blue Wide
 22. Πίνακας - Autumn in Paris (1 Part) Vertical
 23. Πίνακας - Panorama of Paris (1 Part) Narrow
 24. Πίνακας - View from Eiffel Tower (3 Parts)
 25. Πίνακας - View from Eiffel Tower (1 Part) Narrow
 26. Πίνακας - Pride of Paris
  Πίνακας - Pride of Paris
  85,90 € 49,99 €
 27. Πίνακας - Postcards from Paris (1 Part) Wide
 28. Πίνακας - Car in Paris (1 Part) Violet Wide
 29. Πίνακας - Car in Paris (1 Part) Red Wide
 30. Πίνακας - Love in Paris
  Πίνακας - Love in Paris
  85,90 € 49,99 €
 31. Πίνακας - Pink Paris
  Πίνακας - Pink Paris
  85,90 € 49,99 €
 32. Πίνακας - Paris: The City of Love
 33. Πίνακας - Autumnal Paris
  Πίνακας - Autumnal Paris
  85,90 € 49,99 €
 34. Πίνακας - Romantic Paris
  Πίνακας - Romantic Paris
  75,90 € 35,99 €
 35. Πίνακας - Magical Paris
  Πίνακας - Magical Paris
  75,90 € 35,99 €
 36. Πίνακας - Paris Travels
  Πίνακας - Paris Travels
  75,90 € 35,99 €
 37. Πίνακας - Retro Paris
  Πίνακας - Retro Paris
  75,90 € 35,99 €
 38. Πίνακας - Oneiric Paris - black and white
 39. Πίνακας - Oneiric Paris - sepia
 40. Πίνακας - Parisian car
  Πίνακας - Parisian car
  85,90 € 77,90 €
 41. Πίνακας - Memories of Paris
 42. Πίνακας - Paris - Eiffel Tower
 43. Πίνακας - Sketch of Parisian square
 44. Πίνακας - Calm evening in Paris
 45. Πίνακας - Parisian fountain in sepia
 46. Πίνακας - Parisian chic in retro style
 47. Πίνακας - Idyllic parisian picture
 48. Πίνακας - Lavender sunrise over Paris
 49. Πίνακας - Sunset on the background of Eiffel Tower
 50. Πίνακας - Alexander II Bridge, Paris
 51. Πίνακας - A romantic walk in Paris
 52. Πίνακας - Paris: Purple Umbrellas 60x120
 53. Πίνακας - Paris: Red Umbrellas 60x120