1. Πίνακας - The beauty of Venice
  2. Πίνακας - Woman in Venice (1 Part) Vertical
  3. Πίνακας - Summer in Venice
  4. Πίνακας - Early Morning in Venice
  5. Πίνακας - Watercolour Venice
  6. Πίνακας - Sunny morning in Venice
  7. Πίνακας - A canal in Venice