1. Πίνακας - Taj Mahaj by night, India
  2. Πίνακας - Oriental climate