1. Πίνακας - Taj Mahaj by night, India  
  2. Πίνακας - Oriental climate