1. Πίνακας - Wonderful Roses
 2. Πίνακας - Bouquet of Yellow Roses
 3. Πίνακας - Beautiful Roses
 4. Πίνακας - Painted Roses
  Πίνακας - Painted Roses
  85,90 € 49,99 €
 5. Πίνακας - Magical Rose
  Πίνακας - Magical Rose
  75,90 € 35,99 €
 6. Πίνακας - True Nature
  Πίνακας - True Nature
  75,90 € 35,99 €
 7. Πίνακας - Romantic Bouquet
 8. Πίνακας - The Light of Rose
 9. Πίνακας - Secret of a Rose
 10. Πίνακας - Flowers of Love
 11. Πίνακας - Rose on wood
  Πίνακας - Rose on wood
  85,90 € 77,90 €
 12. Πίνακας - Rainbow-hued rose
 13. Πίνακας - Multicoloured rose
 14. Πίνακας - Lady Rose - triptych
 15. Πίνακας - Passionate rose
 16. Πίνακας - The essence of beauty
 17. Πίνακας - A new look on a rose