1. Πίνακας - Smell of Rose (1 Part) Wide
 2. Πίνακας - Rose on Wood (5 Parts) Wide Yellow
 3. Πίνακας - Rose on Wood (5 Parts) Wide Turquoise
 4. Πίνακας - Let's Smile! (1 Part) Vertical
 5. Πίνακας - Wonderful Roses
 6. Πίνακας - Bouquet of Yellow Roses
 7. Πίνακας - Beautiful Roses
 8. Πίνακας - Painted Roses
  Πίνακας - Painted Roses
  85,90 € 49,99 €
 9. Πίνακας - Magical Rose
  Πίνακας - Magical Rose
  75,90 € 35,99 €
 10. Πίνακας - True Nature
  Πίνακας - True Nature
  75,90 € 35,99 €
 11. Πίνακας - Romantic Bouquet
 12. Πίνακας - The Light of Rose
 13. Πίνακας - Secret of a Rose
 14. Πίνακας - Flowers of Love
 15. Πίνακας - Rose on wood
  Πίνακας - Rose on wood
  85,90 € 77,90 €
 16. Πίνακας - Rainbow-hued rose
 17. Πίνακας - Multicoloured rose
 18. Πίνακας - Lady Rose - triptych
 19. Πίνακας - Passionate rose
 20. Πίνακας - The essence of beauty
 21. Πίνακας - A new look on a rose