1. Πίνακας - Magnolia Story (1 Part) Narrow
 2. Πίνακας - Magnolia Park (5 Parts) Narrow Violet
 3. Πίνακας - Magnolia Park (5 Parts) Narrow Pink
 4. Πίνακας - Magnolia Park (5 Parts) Narrow Orange
 5. Πίνακας - Magnolia Charm (1 Part) Narrow
 6. Πίνακας - Spring Magnolias (3 Parts)
 7. Πίνακας - Dazzling Magnolias (5 Parts) Narrow
 8. Πίνακας - Magnolia Reflection (1 Part) Narrow
 9. Πίνακας - Dazzling Magnolias (5 Parts) Wide
 10. Πίνακας - Beautiful Magnolias
 11. Πίνακας - Malachite Nymph
 12. Πίνακας - Ruby Goddess
  Πίνακας - Ruby Goddess
  85,90 € 77,90 €
 13. Πίνακας - Purple Kiss
  Πίνακας - Purple Kiss
  85,90 € 77,90 €
 14. Πίνακας - Pink Temptation
 15. Πίνακας - Burgundy Princess
 16. Πίνακας - Garden of Blaze
 17. Πίνακας - Magical Orchard
 18. Πίνακας - Fairytale Morning
 19. Πίνακας - Illumination (Magnolia)
 20. Πίνακας - Steel Magnolias
 21. Πίνακας - Moody Flowers
  Πίνακας - Moody Flowers
  85,90 € 77,90 €
 22. Πίνακας - Purple Wave
  Πίνακας - Purple Wave
  85,90 € 77,90 €
 23. Πίνακας - Creamy Dance
  Πίνακας - Creamy Dance
  85,90 € 77,90 €
 24. Πίνακας - A Touch Of Romance
 25. Πίνακας - Sound of Gentleness
 26. Πίνακας - Breeze of the Gentleness
 27. Πίνακας - Magnolia in bloom
 28. Πίνακας - Pink flowers: magnolias
 29. Πίνακας - Amber magnolias
 30. Πίνακας - Magnolias: pink flowers
 31. Πίνακας - The dream of a magnolia
 32. Πίνακας - Zen garden and magnolia
 33. Πίνακας - Magnolia and Zen garden
 34. Πίνακας - Summer dreams
  Πίνακας - Summer dreams
  85,90 € 77,90 €
 35. Πίνακας - Magnolia garden
 36. Πίνακας - Texture and magnolia
 37. Πίνακας - Blooming magnolia tree
 38. Πίνακας - Southern magnolias
 39. Πίνακας - Romantic Melody 120x40
 40. Πίνακας - Magnolia in Bloom (5 Parts) Wide 225x100