1. Πίνακας - The Secret of Calla Lily - Grey
  2. Πίνακας - The Secret of Calla Lily - Beige
  3. Πίνακας - The Secret of Calla Lily - Gold
  4. Πίνακας - callas - vintage