1. Πίνακας - Flowers and Hexagons (5 Parts) Wide Green
 2. Πίνακας - Liquid Gold (5 Parts) Wide Brown
 3. Πίνακας - Zebra Ewa (1 Part) Vertical
 4. Πίνακας - Twig Shadow (1 Part) Wide
 5. Πίνακας - Turquoise Landscape (1 Part) Narrow
 6. Πίνακας - Sun Mine (1 Part) Wide
 7. Πίνακας - Sun Mine (1 Part) Narrow
 8. Πίνακας - Subtlety of Nature (1 Part) Vertical
 9. Πίνακας - Strange Machine (1 Part) Narrow
 10. Πίνακας - Steel Cranks (1 Part) Narrow
 11. Πίνακας - Smell of Winter (1 Part) Narrow
 12. Πίνακας - Sienna Blue Marble (1 Part) Vertical
 13. Πίνακας - Rising Memory (1 Part) Narrow
 14. Πίνακας - Ray of Hope (1 Part) Narrow
 15. Πίνακας - Raccoon On The Bike (1 Part) Vertical
 16. Πίνακας - Purple Wave (1 Part) Narrow
 17. Πίνακας - Portraits (Collection)
 18. Πίνακας - Pirate Ship (3 Parts)
 19. Πίνακας - Pearls (1 Part) Narrow
 20. Πίνακας - Paradise (1 Part) Wide
 21. Πίνακας - One Life - One Chance (1 Part) Vertical
 22. Πίνακας - Ocean of Stain (1 Part) Vertical
 23. Πίνακας - Mrs. Cat (1 Part) Vertical
 24. Πίνακας - Marine Elegance (3 Parts)
 25. Πίνακας - Marine Elegance (1 Part) Narrow
 26. Πίνακας - Landscape at Dawn (1 Part) Narrow
 27. Πίνακας - Lagoon (1 Part) Wide
 28. Πίνακας - Joy of Life (5 Parts) Wide
 29. Πίνακας - Joy of Life (3 Parts)
 30. Πίνακας - Joy of Life (1 Part) Wide
 31. Πίνακας - Installation (1 Part) Narrow
 32. Πίνακας - Housewife (1 Part) Vertical
 33. Πίνακας - Honey Landscape (1 Part) Narrow
 34. Πίνακας - Golden Reflection (5 Parts) Wide
 35. Πίνακας - Galaxy (3 Parts)
 36. Πίνακας - Drop of Magic (1 Part) Vertical
 37. Πίνακας - Dominant (1 Part) Wide
 38. Πίνακας - December Morning (1 Part) Narrow
 39. Πίνακας - Crimson Landscape (1 Part) Narrow
 40. Πίνακας - Courage (1 Part) Wide
 41. Πίνακας - Cassiopeia (1 Part) Vertical
 42. Πίνακας - Cashmere Dimension (1 Part) Vertical
 43. Πίνακας - Calm Hum (3 Parts)
 44. Πίνακας - Calm Hum (1 Part) Narrow
 45. Πίνακας - Burned Fields (1 Part) Narrow
 46. Πίνακας - Bright Morning (1 Part) Wide
 47. Πίνακας - Breath of the Orient (1 Part) Narrow
 48. Πίνακας - Breath of Luxury (3 Parts)
 49. Πίνακας - Breath of Luxury (1 Part) Narrow
 50. Πίνακας - Brainy Moose (1 Part) Vertical
 51. Πίνακας - Bottom of the Ocean (1 Part) Narrow
 52. Πίνακας - Blue Sienna Marble (1 Part) Vertical
 53. Πίνακας - Autumn Leaves (5 Parts) Wide
 54. Πίνακας - Antelope Jessica (1 Part) Vertical
 55. Πίνακας - Andromeda (1 Part) Vertical
 56. Πίνακας - Abstract Map (5 Parts) Wide
 57. Πίνακας - Abstract (Collection)
 58. Πίνακας - Shades of Happiness (3 Parts)
 59. Πίνακας - Beauty of Nature (3 Parts)
 60. Πίνακας - Female Hands (3 Parts)