1. Πίνακας - Conversation (1 Part) Narrow
 2. Πίνακας - Abstract Conversations
 3. Πίνακας - The Land of Dance
 4. Πίνακας - Solar Tango
  Πίνακας - Solar Tango
  85,90 € 77,90 €
 5. Πίνακας - Poem about Love
 6. Πίνακας - City of Love
  Πίνακας - City of Love
  85,90 € 77,90 €
 7. Πίνακας - Galaxy of Dance
 8. Πίνακας - Trust In Dreams
 9. Πίνακας - Angelic Duet
  Πίνακας - Angelic Duet
  85,90 € 77,90 €
 10. Πίνακας - Melody of Modernity
 11. Πίνακας - Inner Harmony
  Πίνακας - Inner Harmony
  85,90 € 77,90 €
 12. Πίνακας - Unusual Woman
  Πίνακας - Unusual Woman
  85,90 € 77,90 €
 13. Πίνακας - Lovers of the Future
 14. Πίνακας - I Love Soccer
  Πίνακας - I Love Soccer
  85,90 € 77,90 €
 15. Πίνακας - Smoky kiss
  Πίνακας - Smoky kiss
  75,90 € 35,99 €
 16. Πίνακας - Magnetic gaze - triptych