1. Φωτοταπετσαρία - Awakening of nature  
 2. Φωτοταπετσαρία - Wonder of nature  
 3. Φωτοταπετσαρία - Waterfall of Fulfilled Wishes  
 4. Φωτοταπετσαρία - Waterfall in Chiang Mai, Thailand  
 5. Φωτοταπετσαρία - Turquoise Lake  
 6. Φωτοταπετσαρία - The Magic Pond  
 7. Φωτοταπετσαρία - The Fairytale Lake  
 8. Φωτοταπετσαρία - The beauty of nature: Waterfall  
 9. Φωτοταπετσαρία - Thai Wonders of Nature  
 10. Φωτοταπετσαρία - Thai waterfall  
 11. Φωτοταπετσαρία - Sunny Waterfall  
 12. Φωτοταπετσαρία - Small Elbe waterfall  
 13. Φωτοταπετσαρία - Reggae Falls  
 14. Φωτοταπετσαρία - Rainbow Waterfall  
 15. Φωτοταπετσαρία - Ohakune - Waterfalls in New Zealand  
 16. Φωτοταπετσαρία - Mysterious waterfall  
 17. Φωτοταπετσαρία - Morning relaxation  
 18. Φωτοταπετσαρία - Magical Waterfall  
 19. Φωτοταπετσαρία - Haven of peace  
 20. Φωτοταπετσαρία - Detian - waterfall (China)  
 21. Φωτοταπετσαρία - brook (sunrise)  
 22. Φωτοταπετσαρία - Autumn Reeds  
 23. Φωτοταπετσαρία - autumn - waterfall  
 24. Φωτοταπετσαρία - Another wonder of nature  
 25. Φωτοταπετσαρία - Amazing wonder of nature