1. Φωτοταπετσαρία - Tenaya Lake - Yosemite National Park
  2. Φωτοταπετσαρία - Summer Lake
  3. Φωτοταπετσαρία - Spring scenery
  4. Φωτοταπετσαρία - Smooth surface of the lake
  5. Φωτοταπετσαρία - Mountain lake bridge
  6. Φωτοταπετσαρία - Melancholic sunset
  7. Φωτοταπετσαρία - Little port boats
  8. Φωτοταπετσαρία - Heavenly landing
  9. Φωτοταπετσαρία - Forest and lake
  10. Φωτοταπετσαρία - Autumn scenery
  11. Φωτοταπετσαρία - Silence and harmony 450x270