1. Φωτοταπετσαρία - Winter forest I
 2. Φωτοταπετσαρία - Forest of shadows I
 3. Φωτοταπετσαρία - Witches' forest
 4. Φωτοταπετσαρία - Winter: Trees
 5. Φωτοταπετσαρία - Winter Forest
 6. Φωτοταπετσαρία - Winter field
 7. Φωτοταπετσαρία - White autumn
 8. Φωτοταπετσαρία - Trees in autumn
 9. Φωτοταπετσαρία - Trees - winter landscape
 10. Φωτοταπετσαρία - trees - spring
 11. Φωτοταπετσαρία - trees - autumn
 12. Φωτοταπετσαρία - Tree in fall
 13. Φωτοταπετσαρία - Tree embrace
 14. Φωτοταπετσαρία - The Light in the Forest
 15. Φωτοταπετσαρία - Tales of Sorrow
 16. Φωτοταπετσαρία - Sunny May Day
 17. Φωτοταπετσαρία - Sunny Jungle
 18. Φωτοταπετσαρία - Sunny Current
 19. Φωτοταπετσαρία - Story of Trees
 20. Φωτοταπετσαρία - Stopper
 21. Φωτοταπετσαρία - Spring: Morning in the Forest
 22. Φωτοταπετσαρία - Secret Garden
 23. Φωτοταπετσαρία - Road through the Forest
 24. Φωτοταπετσαρία - Road of Memories
 25. Φωτοταπετσαρία - Road in Sunlight
 26. Φωτοταπετσαρία - Road in autumn forest
 27. Φωτοταπετσαρία - Red-hot branches
 28. Φωτοταπετσαρία - Rainforest
 29. Φωτοταπετσαρία - Purple asylum
 30. Φωτοταπετσαρία - Pink grove
 31. Φωτοταπετσαρία - Pine forest
 32. Φωτοταπετσαρία - Pillars and Forest
 33. Φωτοταπετσαρία - Path of Memories
 34. Φωτοταπετσαρία - Park alley
 35. Φωτοταπετσαρία - Owlish corner
 36. Φωτοταπετσαρία - Oriental Forest
 37. Φωτοταπετσαρία - Mystical Morning
 38. Φωτοταπετσαρία - Mysterious forest path
 39. Φωτοταπετσαρία - Morning Walk
 40. Φωτοταπετσαρία - Morning Fog
 41. Φωτοταπετσαρία - Mirror of Nature
 42. Φωτοταπετσαρία - Marvelous Forest
 43. Φωτοταπετσαρία - Magical Passage
 44. Φωτοταπετσαρία - Magical Nature
 45. Φωτοταπετσαρία - Magical Light
 46. Φωτοταπετσαρία - Looking up at the trees
 47. Φωτοταπετσαρία - Leaves
 48. Φωτοταπετσαρία - leaves (Shallow focus)
 49. Φωτοταπετσαρία - leaves - autumn
 50. Φωτοταπετσαρία - Knot of Life
 51. Φωτοταπετσαρία - Keep breathing
 52. Φωτοταπετσαρία - Jungle
 53. Φωτοταπετσαρία - Journey to the unknown
 54. Φωτοταπετσαρία - Intensity of red
 55. Φωτοταπετσαρία - In tropics
 56. Φωτοταπετσαρία - In shade of Trees
 57. Φωτοταπετσαρία - In birch grove...
 58. Φωτοταπετσαρία - Iced branches
 59. Φωτοταπετσαρία - Humid Forest
 60. Φωτοταπετσαρία - Heather landscape