1. Φωτοταπετσαρία - Yarra river - Melbourne
 2. Φωτοταπετσαρία - Wroclaw Market Square
 3. Φωτοταπετσαρία - Welcome to Miami
 4. Φωτοταπετσαρία - The streets of Los Angeles
 5. Φωτοταπετσαρία - The moon over the City of Angels
 6. Φωτοταπετσαρία - St. Pauli Landing Stages
 7. Φωτοταπετσαρία - Night life in Miami
 8. Φωτοταπετσαρία - Lions Gate Bridge - Vancouver (Canada)
 9. Φωτοταπετσαρία - Hollywood, Miami, Los Angeles...
 10. Φωτοταπετσαρία - Hagia Sophia - Istanbul
 11. Φωτοταπετσαρία - Granville Bridge - Vancouver (Canada)
 12. Φωτοταπετσαρία - Glass weather
 13. Φωτοταπετσαρία - Desert City (Dubai)
 14. Φωτοταπετσαρία - Cloudy evening
 15. Φωτοταπετσαρία - Barcelona Palau generalitat in gothic Barrio
 16. Φωτοταπετσαρία - Astronomical clock - Prague
 17. Φωτοταπετσαρία - Airplane taking off from the city
 18. Φωτοταπετσαρία - A path to a big city