1. Φωτοταπετσαρία - Transformation
 2. Φωτοταπετσαρία - Sign of sympathy
 3. Φωτοταπετσαρία - Shy gestures
 4. Φωτοταπετσαρία - Rose variations
 5. Φωτοταπετσαρία - Rose maze
 6. Φωτοταπετσαρία - Rose charade
 7. Φωτοταπετσαρία - rose (pink)
 8. Φωτοταπετσαρία - Pink rose
 9. Φωτοταπετσαρία - Pearl maze
 10. Φωτοταπετσαρία - Pastel roses
 11. Φωτοταπετσαρία - Paper rose
 12. Φωτοταπετσαρία - Double elegance
 13. Φωτοταπετσαρία - Awakening rose
 14. Φωτοταπετσαρία - Abandoned Rose
 15. Φωτοταπετσαρία - A dozen roses
 16. Φωτοταπετσαρία - A bouquet for you