1. Φωτοταπετσαρία - Fleeting moments II
 2. Φωτοταπετσαρία - Fleeting Moments I
 3. Φωτοταπετσαρία - Wind and dandelion
 4. Φωτοταπετσαρία - White Dandelion
 5. Φωτοταπετσαρία - Vulcan of Colours
 6. Φωτοταπετσαρία - Unpredictable moments
 7. Φωτοταπετσαρία - Two dandelions
 8. Φωτοταπετσαρία - Turquoise dandelion
 9. Φωτοταπετσαρία - Transformation
 10. Φωτοταπετσαρία - Touch of Summer
 11. Φωτοταπετσαρία - Thicket of Flowers
 12. Φωτοταπετσαρία - The Ballad of Beauty
 13. Φωτοταπετσαρία - Summer time - dandelion
 14. Φωτοταπετσαρία - Summer Games
 15. Φωτοταπετσαρία - Summer Delight
 16. Φωτοταπετσαρία - Spellbound dandelions
 17. Φωτοταπετσαρία - Solar Illusion
 18. Φωτοταπετσαρία - Sign of sympathy
 19. Φωτοταπετσαρία - Shy gestures
 20. Φωτοταπετσαρία - Rose variations
 21. Φωτοταπετσαρία - Rose maze
 22. Φωτοταπετσαρία - Rose charade
 23. Φωτοταπετσαρία - rose (pink)
 24. Φωτοταπετσαρία - Pink rose
 25. Φωτοταπετσαρία - Pearl maze
 26. Φωτοταπετσαρία - Pastel roses
 27. Φωτοταπετσαρία - Pastel Land
 28. Φωτοταπετσαρία - Paper rose
 29. Φωτοταπετσαρία - Paper Art
 30. Φωτοταπετσαρία - Natural Mildness
 31. Φωτοταπετσαρία - Magic Touch
 32. Φωτοταπετσαρία - Magic of Nature
 33. Φωτοταπετσαρία - Madness of Blue
 34. Φωτοταπετσαρία - Green Gentleness
 35. Φωτοταπετσαρία - Grasping the Invisible
 36. Φωτοταπετσαρία - Gift of the Sun
 37. Φωτοταπετσαρία - Forest Morning
 38. Φωτοταπετσαρία - Focus on dandelion
 39. Φωτοταπετσαρία - Fluffy dandelion
 40. Φωτοταπετσαρία - Flowers on Concrete
 41. Φωτοταπετσαρία - Exotic Nature
 42. Φωτοταπετσαρία - Evanescence
 43. Φωτοταπετσαρία - Etheric Morning
 44. Φωτοταπετσαρία - Double elegance
 45. Φωτοταπετσαρία - Dandelions in the wind
 46. Φωτοταπετσαρία - Dandelion: Tears of the Morning
 47. Φωτοταπετσαρία - Dandelion: Kiss of the Morning
 48. Φωτοταπετσαρία - Dandelion seeds carried by the wind
 49. Φωτοταπετσαρία - Dandelion forest
 50. Φωτοταπετσαρία - Dandelion and morning dew
 51. Φωτοταπετσαρία - dandelion (sepia)
 52. Φωτοταπετσαρία - Dandelion - sepia
 53. Φωτοταπετσαρία - Crumbs of the Day
 54. Φωτοταπετσαρία - Colourful Element
 55. Φωτοταπετσαρία - Blast of Lightness
 56. Φωτοταπετσαρία - Black and white dandelion
 57. Φωτοταπετσαρία - Beige Flamingoes
 58. Φωτοταπετσαρία - Beautiful Summer Morning
 59. Φωτοταπετσαρία - Awakening rose
 60. Φωτοταπετσαρία - Abandoned Rose