1. Φωτοταπετσαρία - Viva Havana!
 2. Φωτοταπετσαρία - Two old, American cars
 3. Φωτοταπετσαρία - Sporty spirit
 4. Φωτοταπετσαρία - Speed and Elegance
 5. Φωτοταπετσαρία - Speed and dynamics of Formula 1
 6. Φωτοταπετσαρία - Old moped
 7. Φωτοταπετσαρία - Motor sport
 8. Φωτοταπετσαρία - Green arrow
 9. Φωτοταπετσαρία - Formula 1 car
 10. Φωτοταπετσαρία - Fire truck
 11. Φωτοταπετσαρία - F16 Fighter Jets
 12. Φωτοταπετσαρία - Balloon competitions
 13. Φωτοταπετσαρία - American, luxury car