1. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Rainy Paris
  2. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Artistic Autumn
  3. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Colourful sailboats 120x80
  4. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Peacock tree 120x60