1. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Poppies lashed by the wind 120x80
  2. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Red meadow 120x80