1. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας -  Autumn Bouquet