1. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Solar Treasure
 2. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Silver Machine
 3. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Golden Structure
 4. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Abstract Carnival 120x80
 5. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Dislocation 120x60
 6. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Redness of the ocean 100x40
 7. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Between pink and grey 100x40
 8. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - First wave 100x40
 9. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Black soil (Abstraction) 120x60
 10. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Black ocean 120x60
 11. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Distant horizon 120x60
 12. Χειροποίητα ζωγραφισμένος πίνακας - Calm coast 150x50